top of page

Isabella on entinen jalkapallon pelaaja, jolla on vankka työkokemus huippujalkapallosta ulkomailta. Isabella on nähnyt vierestä, miten jo huipulle tiensä raivanneet maailman tähdet ovat psyykkisesti voineet huonosti. Tämä huonovointisuus on näkynyt suoraan myös heidän pelisuorituksissaan. 

 

Isabellalla on maisterintutkinto urheilujohtamisesta, sairaanhoitajan tutkinto (mielenterveys- ja kriisityön suuntautuminen), sekä kognitiivisen lyhytterapeutin tutkinto (Integrum instituutti). Tämän lisäksi hänellä on tällä hetkellä menossa kognitiivisen lyhytterapian lisäkoulutus. Isabellalla on kertynyt jo satoja tunteja kokemusta terapiatyöstä nuorten kanssa. 

 

Valmennuksessa saat apua muun muassa:

 

- Pelkotiloihin

- Suoriutumisen heikentymiseen

- Ahdistusoireisiin

- Paniikkioireisiin

- Autonomisen hermoston ongelmiin

- Jännittämiseen

- Loukkaantumiseen liittyviin psyykkisiin ongelmiin

- Tunnesäätelyvaikeuksiin 

- Stressinhallintaan

- Itseluottamuksen parantamiseen

 

Tarjolla on yksilötapaamisia, sekä ryhmille räätälöityä psyykkistä valmennusta. Ryhmävalmennuksessa voidaan keskittyä joukkueen sisäiseen ongelmaan ja sen ratkaisemiseen, tai esimerkiksi opetella taitoja sietää stressiä ja painetta. Asiakkaaksi voivat tulla 13 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat. 

 

Ensimmäisellä yksilökäynnillä voi alaikäisen nuoren kohdalla olla mukana myös huoltaja. Käynnillä käydään läpi nykytilanne ja luodaan tavoitteet tapaamisille. Ensimmäisellä käynnillä annetaan jo yleensä pieniä neuvoja ja ensiapua tilanteeseen. Yleensä 1-4 käyntiä, on riittävä määrä. 

 

Joukkueille ja ryhmille tarjotaan räätälöityjä valmennuksia, jossa voidaan opetella esimerkiksi mielen ensiaputaitoja. Ensiaputaitojen avulla pelaaja suoriutuu paremmin elämässä ja pelikentällä eteen tulevista haastavista tilanteista. Ryhmävalmennuksessa voidaan ratkoa myös joukkueen sisäisiä ristiriitoja tai ongelmia, harjoitella läsnäolo- ja tietoisuustaitoja tai opetella keinoja mm. ahdistuksen hallintaan. 

 

Kaikki valmennus perustuu tutkittuun tietoon ja kognitiivisen terapian viitekehykseen. Työskentelyssä käytetään apuna erilaisia työkaluja ja harjoitteita. Psyykkinen valmennus vaatii sitoutumista ja työskentelyä myös tapaamisten ulkopuolella.

Kenelle mentaalivalmennus sopii?

Mentaalivalmennus sopii kaikille pelaajille, jotka haluavat parantaa suorituskykyään niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Valmennuksen avulla urheilija voi kehittää mielen- ja tunteiden hallintaa, omaa ajatteluaan sekä opetella asettamaan tavoitteita. Valmennus auttaa pelaajaa myös kehittämään itseluottamusta sekä parantamaan motivaatiota.

bottom of page