top of page

Mentaalivalmennus on urheilijan henkisen valmennuksen prosessi, jonka avulla pyritään kehittämään urheilijan henkisiä valmiuksia ja taitoja. Se keskittyy urheilijan mielenhallinnan, tunteiden hallinnan, ajattelun, tavoitteiden asettamisen, motivaation ja itseluottamuksen kehittämiseen. Mentaalivalmennus auttaa urheilijaa käsittelemään stressiä ja painetta, joka usein liittyy kilpailuun ja harjoitteluun, sekä parantamaan suoritustaan kokonaisuutena.

Mentaalivalmennus voi sisältää erilaisia harjoituksia, kuten rentoutumis-, kuvittelu-, ja hengitysharjoituksia sekä tietoisuus- ja visualisointiharjoituksia. Lisäksi mentaalivalmennuksessa voi käsitellä myös urheilijan henkilökohtaisia tavoitteita tai ongelmia ja niihin liittyviä haasteita.

Fusella mentaalivalmennus lähtee liikkeelle siitä, että ensitapaamisella asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet valmennukselle. Tavoite voi olla joko konkreettinen ongelma tai asia, johon urheilija haluaa apua tai esimerkiksi selkeä ammatillinen tavoite. Myös urheilun ulkopuoliset haasteet ja vastoinkäymiset vaikuttavat suorituskykyyn kentällä. Tavoite voikin siis olla täysin urheilun ulkopuolinen ongelma, jonka käsittelyyn pelaaja haluaa apua. 

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen urheilija saa itselleen kysymyspatteriston, johon hän vastaa itsenäisesti. Seuraavalla tapaamisella kysymykset käydään läpi ja niitä tarkennetaan tavoitteiden näkökulmasta. 

Tämän jälkeen, tapaamiset jatkuvat urheilijan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, tukien valmennukselle asetettuja tavoitteita. 

Kenelle mentaalivalmennus sopii?

Mentaalivalmennus sopii kaikille pelaajille, jotka haluavat parantaa suorituskykyään niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Valmennuksen avulla urheilija voi kehittää mielen- ja tunteiden hallintaa, omaa ajatteluaan sekä opetella asettamaan tavoitteita. Valmennus auttaa pelaajaa myös kehittämään itseluottamusta sekä parantamaan motivaatiota.

bottom of page