top of page
IMG_1336.jpg
yksilövalmennus

Yksilövalmennus keskittyy pelaajan perusominaisuuksien parantamiseen ja tarvittaessa korjaamiseen

 

Yksilövalmennuksessa keskitymme pelaajien lajitaitojen kehittämisessä; syöttäminen, pallon vastaanotto, peliasennoista rytmiikkaan sekä havainnointi/päätöksenteko taitoihin jotka kehittävät kokonaisvaltaisesti pelaajia yksilöllisen kehityskaaren mukaisesti.

Voit varata paikkasi TAITO- harjoittelun yksilövalmennukseen tai fysiikkapuolen yksilövalmennukseen. Ottamalla yhteyttä voimme räätälöidä juuri sinulle sopivan paketin.

LUE ALTA MYÖS PELIANALYYSISTA!

IMG_1336.jpg

FUSE:n pelianalyysi auttaa pelaajaa tunnistamaan vahvuutensa ja kehityskohteensa ja tätä kautta parantamaan suorituskykyä. Se voi myös auttaa valmentajia valitsemaan oikean roolin ja taktiikan pelaajalle. 

FUSE:lla pelianalyysin peruspaketti sisältää: 

 

⭐️Pelaajan analysoinnin 6 osa-alueen kautta videon avulla

⭐️Analyysin läpikäymisen yhdessä valmentajan kanssa sekä kirjallisen raportin

⭐️2 yksilövalmennusta 

 

 MITEN KAIKKI TAPAHTUU?

 

1. Varaa pelianalyysipaketti mailista joonas@fusetraining.fi

 

2. Toimita analysoitava video pelaajan pelistä, jonka pohjalta analyysi tehdään. 

 

3. Varataan tapaaminen analyysin läpikäymiseksi sekä yksilövalmennukset

 

PAKETIN HINTA: 349€

MAHDOLLISUUS TEHDÄ MYÖS ETÄNÄ! KYSY LISÄÄ.

Pelianalyysi pelaajan henkilökohtaisen kehityksen näkökulmasta
TARKEMPI KUVAUS ANALYYSIN ERI OSIOISTA

Yksilön näkökulmasta pelianalyysi auttaa pelaajaa tunnistamaan vahvuutensa ja kehityskohteensa sekä parantamaan suoritustaan. Se voi myös auttaa valmentajia valitsemaan oikean roolin ja taktiikan pelaajalle.

 

Teema 1:  Peliasennot ja sijoittuminen. 

 

Pelaajan liikkeen analysoiminen jalkapallossa on olennainen osa pelianalyysiä, koska pelaajan sijoittuminen ja liikkuminen vaikuttavat suuresti pelin kulkuun ja joukkueen suoritukseen.

 

1. Offensiiviset liikkeet:Tarkastellaan pelaajan liikkeitä hyökkäyksen aikana. Tämä sisältää pelaajan kyvyn löytää tilaa vastustajan puolustuslinjan takana, tarjota syöttömahdollisuuksia joukkuetoverille, liikkua pallon kanssa eteenpäin ja luoda maalipaikkoja.

 

2. Puolustavat liikkeet: Arvioidaan pelaajan sijoittumista puolustuksessa ja hänen kykyään peittää vastustajia, katkaista syöttöjä ja estää vastustajan hyökkäyksiä. Hyvä pelaajan liikkuminen puolustuksessa auttaa tiivistämään joukkueen puolustuslinjaa ja estämään vastustajan maalinteko-yrityksiä.

 

3. Liikkuminen pallottomana: Analysoidaan pelaajan kykyä liikkua ilman palloa ja löytää tilaa hyökkäyksen tueksi. Hyvä liikkuminen ilman palloa auttaa pelaajaa olemaan jatkuvasti vaarallinen vastustajan puolustukselle ja tarjoamaan syöttömahdollisuuksia joukkuetovereille.

 

4. Reaktiokyky: Arvioidaan pelaajan reaktiokykyä pelin eri tilanteissa. Tämä sisältää pelaajan kyvyn nopeasti lukea peliä, tunnistaa tilaisuudet ja reagoida niihin tehokkaasti.

 

Teema 2. Tekninen taitotaso:

Pelinavaaminen ja pallon käsittelytaidot. 

 

Pelaajan teknisen taitotason analysoiminen jalkapallossa keskittyy pelaajan kykyyn hallita palloa eri tilanteissa ja suorittaa perustaitoja, kuten syöttöjä, kuljetuksia, laukauksia ja pallonhallintaa.

 

1. Liikkuminen pallon kanssa: Tutkitaan pelaajan kykyä kuljettaa palloa eteenpäin ja hänen päätöksentekokykyään pallon kanssa. Tämä sisältää pelaajan kyvyn kääntää peliä, harhauttaa vastustajia ja jakaa pallon tehokkaasti joukkuetovereille.

 

2. Pallonhallinta: Arvioidaan pelaajan kykyä hallita palloa eri kehonosilla, kuten jalalla, rinnalla ja päällä. Tämä sisältää tarkkuuden, hallinnan ja pehmeän kosketuksen palloon erilaisissa tilanteissa.

 

3. Syöttötekniikka: Tutkitaan pelaajan syöttöjen tarkkuutta, voimaa ja monipuolisuutta. Hyvä syöttötekniikka sisältää kyvyn antaa tarkkoja ja voimakkaita syöttöjä maassa, ilmassa tai pitkän matkan syöttöjä tarpeen mukaan.

 

4. Kuljetustaidot: Analysoi pelaajan kykyä kuljettaa palloa eteenpäin eri nopeuksilla ja suunnilla. Tämä sisältää pelaajan kyvyn säilyttää pallon hallinta tiukan puolustuksen keskellä ja käyttää kääntymistekniikoita ohittamaan vastustajia.

 

5. Laukaisutekniikka: Arvioidaan pelaajan laukaisutekniikkaa ja tehokkuutta maalia kohti. Tämä sisältää pelaajan kyvyn laukaista voimakkaita, tarkkoja ja sijoiteltuja laukauksia eri tilanteissa, kuten avoimissa tai ahtaammissa kulmissa. 

 

6. Erikoistilanteiden suorittaminen: Tutkitaan pelaajan kykyä suorittaa erikoistilanteita, kuten vapaapotkuja, kulmapotkuja ja rankkareita. Tämä sisältää pelaajan kyvyn asettaa pallo tarkasti ja laukaista se maalia kohti eri tilanteissa.

 

Teema 3: Fyysinen kunto

 

Pelaajan fyysinen suorituskyky 1v1 tilanteissa, nopeus ja kestävyys. 

 

1. Pelaajan fyysisen kunnon analysoiminen jalkapallossa on tärkeää, koska hyvä fyysinen kunto vaikuttaa suoraan pelaajan suorituskykyyn ja kestävyyteen kentällä.

 

2. Nopeus: Arvioidaan pelaajan kykyä liikkua nopeasti ja räjähtävästi kentällä. Tämä sisältää sekä suoraviivaisen nopeuden että kääntöjen ja kiihdytysten nopeuden.

 

3. Kestävyys: Tutkitaan pelaajan kestävyyttä ja kykyä ylläpitää suorituskykyä koko ottelun ajan. Tämä sisältää sekä aerobisen kestävyyden (esim. juoksu) että anaerobisen kestävyyden (esim. nopeat räjähtävät liikkeet).

 

4. Voima: Analysoi pelaajan fyysistä voimaa, erityisesti jalkojen ja ylävartalon voimaa. Hyvä voimataso auttaa pelaajaa taistelemaan kaksinkamppailuissa ja voittamaan ilmataistoja.

 

5. Ketterys: Arvioidaan pelaajan ketteryyttä ja liikkuvuutta kentällä. Tämä sisältää kyvyn vaihtaa suuntaa nopeasti, käyttää erilaisia liikekuvioita ja säilyttää tasapaino vaikeissakin tilanteissa. 

 

6. Loukkaantumisalttius: Tutkitaan pelaajan kehon kestävyyttä ja mahdollisia heikkouksia, jotka voivat altistaa hänet loukkaantumisille. Tämä sisältää esimerkiksi lihasten epätasapainot ja nivelten stabiliteetin 

 

Teema 4: Taktinen älykkyys

 

Pelin lukeminen ja päätöksentekokyky.

 

1. Pelaajan taktisen älykkyyden analysointi jalkapallossa keskittyy pelaajan kykyyn lukea peliä, tehdä oikeita päätöksiä eri pelitilanteissa ja sopeutua joukkueen pelitapaan.

 

2. Pelin lukeminen: Arvioidaan pelaajan kykyä lukea pelin dynamiikkaa ja tunnistaa tilaisuudet ja uhkat kentällä. Hyvä pelaaja pystyy ennakoimaan vastustajan liikkeitä ja tekemään päätöksiä nopeasti tilanteen mukaan.

 

3. Päätöksentekokyky: Tutkitaan pelaajan kykyä tehdä oikeita päätöksiä eri pelitilanteissa, kuten syöttää, kuljettaa tai laukoa. Hyvä pelaaja osaa valita oikean vaihtoehdon nopeasti ja tehokkaasti pelin edellyttämällä tavalla.

 

Teema 5 Mentaalinen vahvuus:

Itseluottamus & omien vahvuuksien, sekä heikkouksien tunnistaminen.

 

1. Pelaajan mentaalisen vahvuuden analysointi jalkapallossa keskittyy pelaajan psyykkisen tilan ja ominaisuuksien arviointiin, jotka vaikuttavat hänen suoritukseensa ja kykyynsä käsitellä erilaisia pelitilanteita.

 

2. Itseluottamus: Arvioidaan pelaajan uskoa omiin kykyihinsä ja varmuutta omassa suorituksessaan. Hyvä itseluottamus auttaa pelaajaa olemaan rohkea ja käsittelemään paineita pelin aikana.

 

3. Keskittyminen: Tutkitaan pelaajan kykyä pysyä keskittyneenä ja poissa häiriötekijöistä kentällä. Hyvä keskittyminen auttaa pelaajaa tekemään oikeita päätöksiä ja reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

 

4. Motivaatio: Analysoi pelaajan halua ja intohimoa menestyä ja kehittyä jalkapallossa. Hyvä motivaatio auttaa pelaajaa pysymään sitoutuneena harjoitteluun ja peliin vaikka vaikeina hetkinä.

 

5. Mielentila: Arvioidaan pelaajan mielentilaa ja kykyä käsitellä stressiä ja painetta pelin aikana. Hyvä mielentila auttaa pelaajaa pysymään rauhallisena ja hallitsemaan tunteitaan vaikeissa tilanteissa.

 

6. Resilienssi: Tutkitaan pelaajan kykyä selviytyä vastoinkäymisistä ja palata takaisin vahvempana. Hyvä resilienssi auttaa pelaajaa oppimaan virheistään ja käyttämään niitä oppimiskokemuksina. 

 

 

Teema 6. Kommunikaatio ja johtajuus: Johtaminen esimerkillä & kommunikointitaidot

 

1. Pelaajan johtamisen ja kommunikaatiokyvyn analysointi jalkapallossa on tärkeää, koska hyvä johtaminen ja kommunikaatio kentällä auttavat organisoimaan joukkueen pelaamista, parantamaan yhteistyötä ja saavuttamaan joukkueen taktiset tavoitteet.

 

2. Ohjaaminen ja ohjeiden antaminen: Arvioidaan pelaajan kykyä antaa selkeitä ohjeita ja ohjata joukkuetovereitaan kentällä. Hyvä johtaja osaa kommunikoida tehokkaasti ja ohjata joukkuettaan eri tilanteissa.

 

3. Esimerkkinä oleminen: Tutkitaan pelaajan kykyä toimia hyvänä esimerkkinä ja mallina muille joukkueen jäsenille. Hyvä johtaja näyttää esimerkkiä omalla pelaamisellaan ja asenteellaan kentällä.

MITÄ PELIANALYYSI SISÄLTÄÄ? 

 

 Peliasennot ja sijoittuminen

 

Analysoidaan pelaajan liikettä ja sijoittumista, joka vaikuttaa suuresti pelin kulkuun ja joukkueen suoritukseen.

 

Tekninen taitotaso

 

Pelinavaaminen ja pallon käsittelytaidot. Analysoidaan pelaajan teknistä taitotasoa, kykyä hallita palloa eri tilanteissa ja suorittaa perustaitoja, kuten syöttöjä, kuljetuksia, laukauksia ja pallonhallintaa.

 

Fyysinen kunto

 

Analysoidaan pelaajan fyysistä suorituskykyä 1v1 tilanteissa, nopeutta ja kestävyyttä. 

 

Taktinen älykkyys

 

Pelin lukeminen ja päätöksentekokyky. Taktisen älykkyyden analysoinnissa keskitytään pelaajan kykyyn lukea peliä, tehdä oikeita päätöksiä eri pelitilanteissa ja sopeutua joukkueen pelitapaan.

 

Mentaalinen vahvuus

 

Itseluottamus & omien vahvuuksien, sekä heikkouksien tunnistaminen. Keskitytään pelaajan psyykkisen tilan ja ominaisuuksien arviointiin, jotka vaikuttavat hänen suoritukseensa ja kykyynsä käsitellä erilaisia pelitilanteita.

 

Kommunikaatio ja johtajuus

 

Pelaajan johtamisen ja kommunikaatiokyvyn analysointi. Hyvä johtaminen ja kommunikaatio kentällä auttavat organisoimaan joukkueen pelaamista, parantamaan yhteistyötä ja saavuttamaan joukkueen taktiset tavoitteet. 

 

bottom of page